4 tháng: Tiêu thụ trên 35 triệu tấn sản phẩm xi măng

Trong 4 tháng năm 2019 sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng tại thị trường trong nước và xuất khẩu vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định, ước đạt khoảng 35,45 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ.

Theo số liệu của Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) ước sản phẩm tiêu thụ sản phẩm xi măng trong tháng 4/2019 đạt khoảng 9,18 triệu tấn, vẫn giữ được sự ổn định và tương đương so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng tại thị trường trong nước tháng 4/2019 khoảng 6,48 triệu tấn, tăng 0,43 triệu tấn so với tháng liền kề trước đó và cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Riêng Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) tiêu thụ tháng 4/2019 ước đạt khoảng 2,54 triệu tấn.

Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2019, sản lượng sản phẩm xi măng được tiêu thụ tại thị trường trong nước ước đạt khoảng 21,65 triệu tấn so với kế hoạch tiêu thụ sẩn phẩm tại thị trường trong nước của cả năm từ 66-67 triệu tấn.

Tại thị trường xuất khẩu, sản lượng xuất khẩu sản phẩm xi măng tháng 4/2019 ước đạt khoảng 2,7 triệu tấn. Con số này giảm 0,7 triệu tấn so với tháng liền kề trước đó và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, mặc dù sản lượng xuất khẩu sản phẩm xi măng trong tháng 4 đều giảm nhẹ so với tháng trước đó và so với cùng kỳ năm 2018 nhưng nếu tính chung cả 4 tháng đầu năm 2019 con số này ước đạt khoảng 13,80 triệu tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế tiêu thụ 4 tháng đầu năm 2019 cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu đã tiêu thụ  khoảng 35,45 triệu tấn sản phẩm xi măng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, Vicem tiêu thụ 4 tháng đầu năm khoảng 8,42 triệu tấn.

Về giá cả, giá bán xi măng tháng 4/2019 không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm 2018, tuy giá điện đã tăng so với tháng 3/2019.

                                                                                                                                       Theo Toàn Thắng

http://baochinhphu.vn/Thi-truong/4-thang-Tieu-thu-tren-35-trieu-tan-san-pham-xi-mang/364193.vgp