California: Nhiều học khu tổ chức thi khảo sát đại học miễn phí

Ngày càng có nhiều học khu và các trường trung học tư ở California tổ chức cho học sinh lớp 11 và 12 thi miễn phí các kỳ thi khảo sát khả năng học đại học như SAT hay ACT.

Theo EdSource, kết quả nghiên cứu mới công bố cho thấy, có một điều lợi rất rõ ràng khi thực hiện điều này là số học sinh nộp đơn vào đại học bốn năm gia tăng rõ rệt, chứng tỏ đây là một nỗ lực đầu tư khôn ngoan.

sát

Trong niên khóa 2016-2017, có khoảng 22 học khu ở California tổ chức cho học sinh thi SAT miễn phí, so với con số bốn học khu hai năm trước đó, theo tổ chức College Board, vốn điều hành các kỳ thi SAT.

Có thêm sáu học khu khác, cùng 10 trường tư thục cũng như một số trường Công Giáo cho học sinh thi ACT miễn phí hồi năm ngoái. Tổng cộng, các nơi cho học sinh thi miễn phí bao gồm một số học khu lớn nhất trong tiểu bang, gồm cả Santa Ana, Aspire, Long Beach, Fresno, San Jose và Oakland.

Các giám đốc học khu nói rằng, cho học sinh thi trong những ngày đi học ở trường đã gia tăng số học sinh ghi danh thi, đặc biệt là trong giới học sinh từ các gia đình có lợi tức thấp.

Ở học khu West Contra Cost Unified, nơi 1/3 số học sinh dùng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính và 3/4 có lợi tức thấp, số học sinh thi SAT tăng gấp đôi sau khi học khu cho thi miễn phí.

Lệ phí cho các kỳ thi căn bản SAT và ACT là $42, khoảng $60 cho kỳ thi với bài luận văn, nhưng các học khu vẫn có thể thương lượng để được giảm giá. Học Khu Long Beach chỉ phải trả $36 cho mỗi học sinh đi thi, do số phần trăm học sinh thuộc gia đình lợi tức thấp.

Các giám đốc học khu nói rằng việc cho học sinh lớp 11 thi miễn phí SAT và ACT cũng giúp khuyến khích học sinh có cái nhìn xa hơn về đường học vấn của mình.

“Chúng tôi coi đây là điều có giá trị,” theo lời ông Richard Sheehan, giám đốc Học Khu Covina-Valley ở Los Angeles County, vốn khởi sự cho học sinh thi SAT miễn phí hai năm trước đây.

“Điều này tạo ra sự trông đợi cao hơn về sự học, khuyến khích học sinh nhìn tới cấp đại học và có sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho sự nghiệp tương lai,” ông Sheehan nói và cho biết thêm, điều này cũng giúp đưa số học sinh đủ tiêu chuẩn vào hệ thống California State University (CSU) và University of California (UC) lên tới 62%, so với mức trung bình của các học khu trên toàn tiểu bang là 43%.

Khi phối hợp cùng các nỗ lực khác, như cho thi Pre SAT (PSAT) ở cấp lớp thấp hơn, hay dùng chương trình luyện thi miễn phí trên mạng của Khan Academy, một số học khu báo cáo là có được các điểm số thi cao hơn. Học sinh ở West Contra Costa từng hai lần thi PSAT trước khi thi SAT, được 70 đến 90 điểm, cao hơn trong phần thi toán, đọc và viết so với các học sinh chưa bao giờ thi PSAT và 30 điểm cao hơn so với các học sinh chỉ thi PSAT một lần.

Giám đốc Học Khu Long Beach, Christopher Steinhauser, nói rằng được thi miễn phí SAT lần thứ hai vào mùa Thu cho các học sinh lớp 12 đã giúp thêm 119 học sinh có đủ số điểm để được nhận vào CSU Long Beach.

sat

California không giữ các dữ kiện vào đại học của các học sinh trung học từng thi SAT hay ACT, do đó cuộc nghiên cứu mới nhất, dựa trên dữ kiện từ học sinh ở Michigan, cho thấy có thêm 2% học sinh nói chung, và 6% từ các gia đình có lợi tức thấp, nộp đơn vào đại học, sau khi được cho thi ACT miễn phí.

Ở Maine, chính quyền tiểu bang cho thi SAT miễn phí từ năm 2006 và kết quả cho thấy có 2% đến 3% gia tăng trong số học sinh nộp đơn vào đại học bốn năm.

Theo Báo Người Việt