Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra nhiều vi phạm của Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn

Thanh tra Bộ Tư pháp vừa ban hành KLTT về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn và Văn phòng Công chứng Mỹ Phước. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm của các đơn vị này.

Chênh lệch diện tích hàng ngàn m2 đất…lỗi do đánh máy

Về việc bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng số 11/2014/ĐGTS ngày 18/6/2014 và Hợp đồng số 16/2014/ĐGTS ngày 22/10/2014, qua thanh tra cho thấy có nhiều tồn tại, hạn chế, cụ thể: Theo Chứng thư thẩm định giá số 308B/2014/CT-VALUCO ngày 02/4/2014 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quốc tế thì tổng diện tích quyền sử dụng đất thuộc Dự án KDC Mỹ Phước 4 là 358.740,3m2 và đây là căn cứ để xác định giá khởi điểm của tài sản đấu giá theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 11/2014.ĐGNSG ngày 18/6/2014.

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Tư pháp phát hiện sự chênh lệch giữa diện tích trong Chứng thư thẩm định giá và Hợp đồng đấu giá bán tài sản, cụ thể diện tích theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản là 355.918,59m2, nghĩa là chênh lệch diện tích 2821,71m2 so với Chứng thư thẩm định giá.

Khi Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn (Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn), có Thông báo bán đấu giá số 26/TB-ĐG ngày 19/6/2014, đã điều chỉnh lại diện tích đất được đấu giá để phù hợp với Chứng thư thẩm định giá nhưng Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn và Agribank Chợ Lớn lại không thực hiện điều chỉnh lại Hợp đồng dịch vụ đấu giá.

anh-1-w371-h551.jpg

Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp

Kết luận thanh tra (KLTT), cũng chỉ ra việc điều chỉnh lại các tài sản bán đấu giá (bán riêng khu B1, B2 và bán gộp khu A – Dự án Mỹ Phước 4 với Dự án Cầu Đò), thì diện tích đất khu B1 và B2 Dự án Mỹ Phước 4 lại không thống nhất.

Cụ thể, Theo Chứng thư thẩm định giá số 308B nói trên (làm căn cứ xác định giá khởi điểm), thì Khu B có tổng diện tích 221.351,3m2, trong đó Khu B1 có diện tích 45.854,4m2 và Khu B2 có diện tích 175.496,9m2. Tuy nhiên tại Phụ lục hợp đồng đấu giá ngày 28/8/2015 giữa Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn và Agribank Chợ Lớn thì diện tích đất Khu B1 được đấu giá lại là 45.351,4m2, chênh lệch với Chứng thư thẩm định giá 501m2;

Theo Thông báo đấu giá số 55/TB-ĐG ngày 01/9/2015 (thông báo của lần đấu giá thành), thì tổng diện tích đất Dự án Khu Mỹ Phước 4 được đấu giá là 221.351,3m2, với giá khởi điểm là 77 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Biên bản đấu giá ngày 09/10/2015, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ngày 16/10/2015 được công chứng thì diện tích đất đấu giá còn lại chỉ là 218.529,5m2, chênh lệch với Chứng thư thẩm định giá và Thông báo bán đấu giá là 2821,8m2.

Giải trình vấn đề này, Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn cho rằng việc không đồng nhất về số liệu diện tích là do sơ suất, thiếu sót, nhầm lẫn và lỗi đánh máy của một số người soạn thảo văn bản.!

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Tư pháp đã khẳng định. Hồ sơ đấu giá không có tài liệu nào chứng minh, giải thích cho sự chênh lệch diện tích giữa Chứng thư thẩm định giá làm căn cứ xác định giá khởi điểm với kết quả bán đấu giá thực tế được ghi nhận tại Biên bản đấu giá, Hợp đồng mua bán tài sản được công chứng.

Đưa ra đủ lý do nhưng không chứng minh được

Tại KLTT chỉ ra việc Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn không niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản toàn bộ quyền sử dụng đất của Dự án KDC Cầu Đò và Khu A – Dự án KDC Mỹ Phước 4 tại UBND phường Mỹ Phước là không đúng quy định của pháp luật và việc Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn để thất lạc tài liệu thể hiện việc niêm yết thông báo bán đấu giá là chưa thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp.

Về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi), đăng ký tham gia đấu giá và có văn bản được chậm nộp tiền mặt, Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn cho biết phía Công ty Thuận Lợi tham giá đấu giá xin được chậm nộp tiền mặt trước để tham gia đấu giá vào thời gian cuối cùng là ngày 29/9/2015 và sẽ gửi đơn cho ngân hàng sau và ngân hàng đã đồng ý…tuy nhiên, Thanh tra Bộ Tư pháp khẳng định không có tài liệu, văn bản nào chứng minh cho việc đồng ý nói trên của ngân hàng.

anh-21-w1368-h738.jpg

Đất tại Dự án Mỹ Phước 4, trong đó có cả việc Công ty Thuận Lợi “xẻ thịt” đất công bán cho khách hàng

Thanh tra cũng chỉ ra việc Công ty Thuận Lợi có nhiều lần mua trúng tài sản bán đấu giá nhưng không thực hiện đúng thời hạn thanh toán, cụ thể: Đối với Khu đất B1 và B2 – Dự án Mỹ Phước 4, theo hợp đồng thì ngày 30/10/2016 phải nộp tiền nhưng phải đến tận ngày 17/5/2017, Công ty Thuận Lợi mới nộp đủ số tiền thanh toán là 37 tỷ 750 triệu đồng;

Đối với khu đất tại Dự án Khu dân Cầu Đò và Khu A – Dự án Mỹ Phước 4, theo biên bản làm việc giữa các bên thì ngày 30/6/2016, người mua trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền mua tài sản, tuy nhiên đến ngày 21/11/2016, người mua trúng đấu giá mới nộp đủ tiền.

Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn có giải trình với Đoàn thanh tra là có nhắc nhở qua điện thoại….nhưng thanh tra khẳng định không có tài liệu nào chứng minh việc này.

Công chứng và bán đấu giá cả đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất

KLTT khẳng định, Văn phòng Công chứng Mỹ Phước (VPCC Mỹ Phước) đã có thiếu sót, vi phạm trong việc bán đấu giá tài sản, công chứng Hợp đồng mua bán tài sản, cụ thể, VPCC Mỹ Phước thực hiện công chứng Hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 16/2014/HĐMBTSBĐG giữa Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn và Công ty Thuận Lợi, có số công chứng 008391, quyển số 12/TP/CC-SCC/HĐGD

Dựa trên cơ sở các tài liệu, hồ sơ đấu giá cho thấy, Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn nhận thức chưa đúng về tài sản đấu giá, dẫn đến việc tổ chức đấu giá các quyền sử dụng đất nhà nước giao đất không thu tiền thuộc Dự án KDC Cầu Đò, Dự án KD Mỹ Phước 4 là thực hiện không đúng quy định của Luật Đất đai 2013, số tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất đối đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất lên đến hơn 150 tỷ đồng.

Từ những lẽ trên, Thanh tra Bộ Tư pháp kết luận nội dung tố cáo việc ký Hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá vi phạm quy định pháp luật, VPCC thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá trái quy định của Luật Công chứng là có một phần cơ sở, cụ thể trong Hợp đồng mua bán được công chứng đã ghi cả các GCN QSDĐ nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Agribank Chợ Lớn có dấu hiệu nâng khống chi phí đấu giá

Thanh tra Bộ Tư pháp khẳng định, Agribank Chợ Lớn xác định chưa đúng về tài sản đấu giá khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn cũng như chưa đảm bảo các cơ sở pháp lý vững chắc trong quá trình xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ đối với các quyền sử dụng đất mà nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

Agribank Chợ Lớn chưa quyết liệt trong việc đôn đốc Công ty Nam Sài Gòn yêu cầu người mua trúng đấu giá thực hiện thanh toán tiền mua trúng đấu giá theo quy định của hợp đồng mua bán tài sản và thỏa thuận của các bên.

agribankcholon-w767-h569.jpg

Agribank có dấu hiệu nâng khống chi phí

Chi phí đấu giá không thống nhất, có dấu hiệu nâng khống chi phí, cụ thể, theo các Biên bản thanh lý Hợp đồng dịch vụ đấu giá ngày 27/4/2016 và ngày 22/5/2017 cho thấy, chi phí đấu giá tài sản là Khu B1 và B2 – Dự án Mỹ Phước 4 là 209.825.000 đồng; Chi phí đấu giá KDC Cầu Đò và Khu A – Dự án Mỹ Phước 4 là 315.630.304 đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Agribank Chợ Lớn thì chi đấu giá mà Agribank Chợ Lơn trừ trong số tiền thu từ việc đấu giá tài sản lại là chi phí đấu giá tài sản Khu B1 và B2 – Dự án Mỹ Phước 4 với ố tiền 227.425.000 đồng (tăng 17,6 triệu đồng) so với Biên bản thanh lý hợp đồng; Chi phí đấu giá KDC Cầu Đò và Khu A- Dự án Mỹ Phước 4 là 555.626.304 đồng (tăng 209.825.000 đồng), so với Biên bản thanh lý hợp đồng.

Từ nội dung KLTT, Thanh tra Bộ Tư pháp đề nghị: Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra đối với các Chi nhánh của Agribank trong việc xử lý, thu hồi nợ; Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương kiểm điểm trách nhiệm d dối với Văn phòng Công chứng Mỹ Phước;

Agribank Chợ Lớn kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm cá nhân để xảy ra tồn tại, thiếu sót. Kiểm tra và có hình thức xử lý phù hợp (nếu có vi phạm), theo quy định pháp luật và quy định của Agribank đối với ông Nguyễn Việt Hưng vừa làm Trưởng phòng Pháp chế, Phó trưởng Phòng Hành chính nhân sự Agribank Chợ Lớn vừa là Cổ đông sáng lập tại Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn (tỷ lệ cổ phần 76%).

(Theo Công lý & Xã hội)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail