Tập đoàn Nestlé công bố giải thưởng trị giá 500,000 Franc Thụy Sỹ

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Tập đoàn Nestlé và tổ chức Ashoka công bố giải thưởng Tạo Giá Trị Chung (CSV) 2018. Giải thưởng dành cho các doanh nghiệp xã hội và các doanh nghiệp thương mại trên toàn cầu. Các đơn vị nộp hồ sơ tham gia ứng cử sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng trị giá 500.000 Franc Thụy Sỹ nhằm phát triển kinh doanh, cùng cơ hội được trình bày tại Diễn Đàn Nước Thế Giới tổ chức tại Brazil năm 2018, cũng như trở thành thành viên chính thức của tổ chức Ashoka.

Giải thưởng Tạo Giá Trị Chung được tập đoàn Nestle triển khai vào năm 2010, đây là một sáng kiến mang đinh hướng kinh doanh với mục tiêu tiếp cận những thách thức đang diễn ra trên toàn cầu trong các lĩnh vực như Dinh Dưỡng, Nguồn Nước và Phát Triển Nông Thôn, hỗ trợ cho mục tiêu Nâng cao chất lượng cuộc sống và Góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn của Nestlé.

Năm nay, Nestlé hợp tác với Ashoka, mạng lưới hàng đầu thế giới kết nối các doanh nghiệp xã hội trong việc tìm kiếm những sáng kiến đổi mới trên phạm vi toàn cầu nhằm giải quyết những thách thức này

“Hợp tác này sẽ thúc đấy khả năng đồng sáng tạo giữa các doanh nghiệp xã hội và tạo nên tác động sâu rộng hơn về mặt xã hội đối với các cộng đồng và các bên có lợi mà các doanh nghiệp này đang phục vụ”. Oliver Fruchaud, Giám đốc Ashoka Thụy Sỹ cho biết.

Từ nay tới hết ngày 31/10/2017, các doanh nghiệp xã hội, các doanh nghiệp thương mại với các sáng kiến đổi mới có thể  nộp hồ sơ tham gia giải thưởng tại địa chỉ www.changemakers.com/creatingsharedvalue hoặc đề cử những nhà cải cách hàng đầu bằng cách gửi e-mail đến csvprize@ashoka.org. Năm sáng kiến xuất sắc nhất sẽ được mời tham dự Diễn Đàn CSV 2018 tại Brazil. Người chiến thắng giải thưởng sẽ được lựa chọn và công bố tại diễn đàn này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Giải Thưởng CSV và những đơn vị/cá nhân đã đoạt giải trong những năm trước, truy cập website www.nestle.com/csv/what-is-csv/nestleprize hoặc trên website của Ashoka tại địa chỉ www.ashoka.org.

Thanh Thanh