Long An – Có thêm trái cây sạch của HTX nông nghiệp công nghệ  cao Tân Thành

Ngày 6/4, tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, HTX nông nghiệp công nghệ cao Tân Thành đã tổ chức đại hội xã viên để tổ chức thông qua điều lệ HTX, bầu chủ tịch hội đồng quản trị, kiểm soát viên và các chức danh điều hành HTX.

Hợp tác xã có 11 thành viên với vốn điều lệ là 9 tỷ đồng, chuyên kinh doanh các loại cây ăn trái cho các xã viên, phục vụ nội địa và xuất khẩu, kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp.

Một giống cây dừa cho rất nhiều trái ở Tân Thành

Được biết, xã Tân Thành hiện trồng các loại cây trái như Thanh Long, chanh, mảng cầu (Na), bưởi, dừa. Do đó, sẽ có một số trái cây của địa phương vào HTX và với thương hiệu này thị trường sẽ có thêm những quả sạch, ngon và không sử dụng thuốc sâu.

 Lương Minh