Bé Thiền Vô Tận Không – Tầm nhìn vô tận

Bộ Phim Bé Thiền Vô Tận Không như một minh chứng sâu sắc rằng “Thiền là phương tiện để Tâm Thức tiến sâu vô cái Không vô tận có sẵn”. Thiền không nhất thiết phải ngồi im mà bất cứ hoạt động nào mang đến sự tập trung thì đó là Thiền. Thiền không dành cho riêng ai, mà bất kỳ ai cũng có thể Thiền.

Siêu Phim Bé Thiền Vô Tận Không, do Sư Phụ Trần Thanh Nghị, người khai sáng Trường Thiền Vô Tận Không làm đạo diễn, mở ra vô tận tầm nhìn mới không chỉ cho Trẻ nhỏ mà ngay cả Người lớn cũng được phá vỡ bao giới hạn trong suy nghĩ của chính Mình. Sự vỡ òa nhận thức, tư duy được đổi mới là những điều vô giá mà bộ phim đã và đang mang đến cho tất cả Chúng Ta.

Hiếm có bộ phim nào mà từ Trẻ nhỏ đến Người già đều thích xem và tương tác cùng nhau. Đó chính là cái không giới hạn mà Vô Tận Không sẻ chia ngày một lan tỏa như nhiên.

Phim Bé Thiền Vô Tận Không:

Trường Thiền Vô Tận Không
Fanpage: https://www.facebook.com/votankhong
Facebook: https://www.facebook.com/mastertranthanhnghi
Website: www.votankhong.com
Instagram: https://www.instagram.com/votankhong/
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/votankhongmeditation
Twitter: https://twitter.com/votankhong
Safechat: https://safechat.com/user/1341594507947655169
Youtube: https://www.youtube.com/c/votankhongvtk
Email: mastertranthanhnghi@votankhong.com
Kết thông: 090 393 3098
Tất cả chương trình đều sẻ chia… hoàn toàn miễn phí…

TGTD