Cổ phiếu VRE lên sàn HOSE

Ngày 06/ 11, Vincom Retail chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, với mã chứng khoán là VRE, trở thành doanh nghiệp vận hành trung tâm thương mại đầu tiên đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết đạt 1.901.078.733 CP, tương ứng vốn điều lệ hơn 19.010 tỷ đồng.

Công ty CP Vincom Retail (“Vincom Retail”) thành viên của Tập đoàn Vingroup được thành lập vào ngày 11/4/2012 dưới hình thức công ty TNHH. Trước đó, Tập đoàn Vingroup bắt đầu phát triển các trung tâm thương mại (TTTM) thương hiệu “Vincom” từ năm 2004. Đến năm 2013, Vincom Retail được định hướng là đơn vị phát triển và vận hành hệ thống TTTM mang thương hiệu Vincom của Tập đoàn, đồng thời cũng được chuyển thành công ty cổ phần kể từ ngày 14/5/2013.

Vincom Retail hiện là nhà phát triển, sở hữu và vận hành TTTM bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Với 4 mô hình: Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza, Vincom+ phân bổ từ các thành phố lớn tới các tỉnh thành ở địa phương.

Tính đến 30/09/2017, Công ty đang quản lý, vận hành và cho thuê 41 TTTM trên 22 tỉnh và thành phố lớn của cả nước với tổng diện tích mặt bằng bán lẻ hơn 1,1 triệu m2, chiếm 60% thị phần diện tích trung tâm thương mại tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Tính đến 30/06/2017, Công ty có 72 dự án đang và sắp triển khai, trong đó có 22 dự án đang triển khai xây dựng và 50 đang trong giai đoạn phát triển. Năm 2017 và 2018, công ty tiếp tục chiến lược mở mới trên 50 TTTM tại các địa bàn mới, hướng tới mục tiêu đạt 200 TTTM vào năm 2021.

Năm 2017, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 4.604 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.133 tỷ đồng. Sang năm 2018, doanh thu thuần dự kiến đạt 8.053 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 3.302 tỷ đồng, ước tính tăng trưởng 75% và 55% so với năm 2017.

Tổng tài sản hợp nhất của Vincom Retail tại ngày 30/09/2017 đạt gần 36.242 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 25.150 tỷ đồng.

Ngày 6/11, VRE lên sàn với giá tham chiếu là 33.800 đồng/CP , biên độ giao động ngày giao dịch đầu tiên là +- 20% và giao dịch được 300 CP vì thiếu nguồn cung.

Lương Minh