True Digital Viet Nam (TDG) và TechCoop ký kết thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền Nông nghiệp xanh VN

Ngày 26 tháng 5 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, True Digital Viet Nam (TDG) và TechCoop đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm cung cấp gói giải pháp toàn diện cho các công ty nông nghiệp với mục đích thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh và bền vững của nền Nông nghiệp xanh và hiện đại tại Việt Nam. Quan hệ đối tác này là sự kết hợp các giải pháp tài chính của TechCoop với khả năng công nghệ, truyền thông và thương mại xã hội của TDG để giới thiệu nền tảng công nghệ nông nghiệp mới nhất cho các công ty nông nghiệp tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Đồng sáng lập TechCoop và ông Ngô Anh Tuyên, Tổng giám đốc True Digital Việt Nam ký kết hợp tác tại sự kiện

Dự án hợp tác này thực hiện theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt tiêu chuẩn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị xuất khẩu của nông sản Việt Nam ra thế giới.

True Digital Viet Nam và TechCoop cam kết hợp tác chặt chẽ để phân phối nền tảng ứng dụng đến nông dân tại các vùng sản xuất, cũng như hỗ trợ, tư vấn nông dân sử dụng ứng dụng hiệu quả. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong nông nghiệp Việt Nam, cũng như đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao của đất nước.

TRUE DIGITAL VIETNAM AND TECHCOOP PARTNERSHIP TO OFFER COMPREHENSIVE AGRICULTURE PACKAGE FOR SUSTAINABLE GROWTH IN VIETNAM

Ho Chi Minh City, May 26, 2023 – True Digital Viet Nam and TechCoop have entered into a strategic partnership to offer a comprehensive package to agriculture companies for fast and sustainable growth in Vietnam. The partnership combines TechCoop’s financial solutions with TDG’s technology, media, and social commerce capabilities to introduce the latest agricultural technology platform for Vietnamese agricultural companies.

Mr. Nguyen Minh Tuan, Co-Founder of TechCoop and Mr. Ngo Anh Tuyen, CEO of True Digital Viet Nam signing the partnership agreement at the event

The partnership addresses the direction of the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam to pilot the construction of areas for agricultural and forestry raw materials that meet consumption standards for domestic consumption and export in the 2022-2025 period. This is one of the important objectives in the development strategy of agriculture in Vietnam, aimed at increasing productivity, product quality, and improving the export value.

True Digital Viet Nam and TechCoop are committed to working closely to distribute the platform to farmers in production areas, as well as supporting and advising farmers on how to use the application effectively. The partnership is expected to enhance productivity and product quality in agriculture in Vietnam, as well as contribute positively to the implementation of the country’s agriculture development strategy.

TRUE DIGITAL VIETNAM AND TECHCOOP PARTNERSHIP TO OFFER COMPREHENSIVE AGRICULTURE PACKAGE FOR SUSTAINABLE GROWTH IN VIETNAM

Ho Chi Minh City, May 26, 2023 – True Digital Viet Nam and TechCoop have entered into a strategic partnership to offer a comprehensive package to agriculture companies for fast and sustainable growth in Vietnam. The partnership combines TechCoop’s financial solutions with TDG’s technology, media, and social commerce capabilities to introduce the latest agricultural technology platform for Vietnamese agricultural companies.

The partnership addresses the direction of the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam to pilot the construction of areas for agricultural and forestry raw materials that meet consumption standards for domestic consumption and export in the 2022-2025 period. This is one of the important objectives in the development strategy of agriculture in Vietnam, aimed at increasing productivity, product quality, and improving the export value.

True Digital Viet Nam and TechCoop are committed to working closely to distribute the platform to farmers in production areas, as well as supporting and advising farmers on how to use the application effectively. The partnership is expected to enhance productivity and product quality in agriculture in Vietnam, as well as contribute positively to the implementation of the country’s agriculture development strategy.

Về True Digital Viet Nam:

 

True Digital Viet Nam là công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các ngành công nghiệp khác nhau. Với chuyên môn về công nghệ, phương tiện truyền thông và thương mại xã hội, công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng.

 

Về TechCoop:

TechCoop là nhà cung cấp giải pháp công nghệ tài chính cho các công ty nông nghiệp, hợp tác xã và nông hộ, tập trung vào tăng trưởng bền vững. Công ty cung cấp các dịch vụ tài chính khác nhau, bao gồm tín dụng đầu vào, đầu tư đặt cọc bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ tín dụng đầu ra, đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp tại Việt Nam.