Tag Archives: WeWork Việt Nam

WeWork khánh thành không gian làm việc đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 13/3, WeWork-công ty cung cấp không gian và dịch vụ giúp con người sống để làm việc, đã ra mắt không gian làm việc tương tác chính thức đầu tiên ở Việt Nam tại tòa nhà E. Town Central, Quận 4, TP.HCM. Tiếp nối sự ra mắt trung tâm đầu tiên của Philippines tại