Tag Archives: TWI: Bí quyết ẩn sau thành công của các siêu cường quốc

Sách mới TWI: Bí quyết ẩn sau thành công của các siêu cường quốc

Cuốn sách “TWI: Bí quyết ẩn sau thành công của các siêu cường quốc” được biên soạn từ nghiên cứu của thầy Bùi Hồng Cẩm – nguyên Chủ tịch Hội TWI Việt Nam và từ quá trình nghiên cứu, huấn luyện TWI của tác giả Lê Thị Hoàng Anh, cùng các tài liệu TWI thế