Hàng loạt sáng kiến chiến lược nhân sự đã đưa Generali VN vào “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021”

Trong năm 2021, hàng loạt sáng kiến của chiến lược nhân sự “Hơn cả một nơi làm việc” của Generali

Read more