Tag Archives: Bảo Hiểm Minh Bạch

Generali –12 năm sát cánh Việt Nam, 192 năm bảo vệ toàn cầu

công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (“Generali Việt Nam”) kỷ niệm 12 năm hoạt động tại Việt Nam với kết quả phát triển kinh doanh vượt trội; mạng lưới hoạt động hơn 100 văn phòng Tổng đại lý (GenCasa) và chi nhánh, phục vụ gần 500.000 khách hàng trên toàn quốc. Với mục tiêu