Tag Archives: Galaxy Dye

Bạn có bao nhiêu chiếc áo thun trong tủ đồ?

Theo khảo sát, trung bình mỗi người tham gia cuộc khảo sát có ít nhất 8 chiếc áo thun trong tủ quần áo của mình. Bạn có bao nhiêu chiếc áo thun trong tủ đồ? Đây là câu hỏi trong một cuộc khảo sát nhỏ của chúng tôi dành cho 100 người gồm nam và