Học bí quyết thu hút và giữ chân nhân tài ở đâu?

Khóa học dành cho Nhân sự, Nhà quản lý đang và sẽ làm việc với Thương hiệu Nhà tuyển dụng lâu dài, bài bản và có chiến lược. 

  • Hiểu và cảm từ lý thuyết đến thực tế
  • Phân tích và học hỏi những best practice tại Việt Nam và thế giới
  • Gặp gỡ, trao đổi và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu
  • Nhận Chứng chỉ uy tín

Xem chi tiết Khóa học Tại đây

(An