Công bố ấn phẩm đạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM lần 2

Ngày 26/12, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM phối hợp cùng Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Giới thiệu các ấn phẩm đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.HCM 5 năm lần 2.

Chương trình giới thiệu với công chúng 9 ấn phẩm của 4 đơn vị liên kết với Liên hiệp để xuất bản, tái bản với tổng cộng 11.000 cuốn sách; là tác phẩm của 23 tác giả – nhóm tác giả thuộc các lĩnh vực chuyên ngành như sau: Văn học gồm 7 tác phẩm:

Truyện ký “ Ở R – Chuyện kể sau 50 năm”. Tác giả: Lê Văn Thảo, “ Phượng Hoàng” tiểu thuyết của Văn Lê;  “ Trong cơn lốc xoáy” tiểu thuyết 2 tập của Trầm Hương; “ Bước gió thần kỳ” trường ca của  Phan Hoàng; “ Giữa ngày và đêm” trường ca của Phạm Sỹ Sáu. “ Âm thanh những giấc mơ” tập thơ của Trần Hữu Dũng; “ Hoa hướng dương” tiểu thuyết của Đồng đen.

Lý luận phê bình có 2 tác phẩm “Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh : Một thoáng hôm nay, một chút xưa…” của Huỳnh Văn Mười;  “ Phương pháp phê bình điện ảnh” của Trần Luân Kim.

Mỹ thuật gồm 6 tác phẩm: Nguyễn Trọng Hoàn, Lê Lang Biên, Phan Thị Gia Hương, Trần Văn Hải, Lê Xuân Chiểu và Nguyễn Thị Tố Uyên.

Nhiếp ảnh gồm 7 tác phẩm của Trần Thế Phong, Nguyễn Minh Tân, An Dung, Kha Thành Trí Đạt, Lê Thanh Sơn, Lê Hữu Dũng, Võ Văn Hoàng.

Thư pháp gồm Tập thư pháp “ 40 năm huy hoàng”. Tác giả: Chi hội Thư pháp, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP. Hồ Chí Minh.

LM