Tag Archives: Vietnam Public Relations Network

VNPR trở thành đối tác của Hiệp hội Quan hệ Công chúng và Truyền thông Thế giới – Chi nhánh Đông Nam Á

Ngày 10/6, Hiệp hội Quan hệ Công chúng và Truyền thông Thế giới – Chi nhánh Đông Nam Á (PRCA Đông Nam Á) chính thức công bố Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam (Vietnam Public Relations Network – VNPR) trở thành đối tác mới nhất của tổ chức này. VNPR là mạng lưới