Tag Archives: sức khỏe Việt Nam

Hội thảo phát triển kĩ năng ngành y cho thế hệ bác sĩ trẻ Việt Nam

TPHCM, 04/03/2018, VSHR tổ chức buổi hội thảo VSHR Medx tại Khoa Y, Đại học Quốc gia TP. HCM Phát triển Kỹ năng cho Thế hệ y bác sĩ trẻ. Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn! VSHR Medx là chuỗi hội thảo phát triển các kỹ năng cần thiết cho các y bác sĩ