Đại học RMIT và Đất Xanh Services hợp tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo

Đại học RMIT và Đất Xanh Services (DXS) vừa ký Biên bản ghi nhớ tóm tắt nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu và hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Theo thông tin ký kết, RMIT và DXS sẽ thành lập Trung tâm Trí tuệ nhân tạo Đất Xanh – RMIT, hỗ trợ các ý tưởng và chương trình khởi nghiệp, sản phẩm nghiên cứu đồng thời thực hiện nghiên cứu và phát triển chất lượng cao trong các lĩnh vực AI.

Buổi ký kết có sự chứng kiến của các lãnh đạo và đại diện doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ bất động sản (proptech), thể hiện cam kết mạnh mẽ chung tay cùng cải thiện các giải pháp công nghệ và phát triển tài năng cho Việt Nam.

Chủ tịch Đại học RMIT Việt Nam Giáo sư Peter Coloe cho biết RMIT cam kết hỗ trợ Việt Nam đón đầu Công nghiệp 4.0.

“COVID-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, khiến Việt Nam chú trọng hơn vào Công nghiệp 4.0 và tạo ra những cơ hội mới cho đổi mới kỹ thuật số. Là một đại học toàn cầu về công nghệ, thiết kế và doanh thương, RMIT đang nắm bắt cơ hội hợp tác với chính phủ và doanh nghiệp để thúc đẩy những cách thức làm việc mới”, Giáo sư Coloe cho biết.

“Hợp tác đầy triển vọng với DXS sẽ cho phép RMIT tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và xã hội cho doanh nghiệp và cộng đồng Việt Nam”.

Tổng Giám đốc DXS Ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng và cấp bách của việc ứng dụng công nghệ trong kinh doanh.

“DXS xác định việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động kinh doanh là việc làm quan trọng và cấp bách trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp,” Ông Sơn cho biết.

“Chúng tôi đánh giá cao danh tiếng và sự đóng góp của RMIT tại Việt Nam trong 20 năm qua. Chúng tôi tin rằng RMIT và DXS sẽ có những bước tiến đáng kể trong hành trình đổi mới sáng tạo”.

 TGTD