Việt Nam quy động người nước ngoài gởi tiền vào ngân hàng

Sắp tới, người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có thể gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng trong nước, theo một thông tư mà Ngân hàng Nhà nước đang đưa ra lấy ý kiến.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo hướng những người nước ngoài không cư trú nhưng sống và làm việc tại Việt Nam được gửi tiền có kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ.

Theo quy định hiện hành tại Pháp lệnh ngoại hối người cư trú là cá nhân nước ngoài, người không cư trú không được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng đồng VND cũng như ngoại tệ tại tổ chức tín dụng trong nước.

tien

Người nước ngoài sắp được phép gởi tiền VNĐ vào các ngân hàng Việt Nam

Do vậy theo các chuyên gia, Thông tư mới này được ban hành sẽ là bước tiến mới, giúp thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của người nước ngoài đang làm việc, sinh sống ở Việt Nam.

Theo dự thảo thông tư, các pháp nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam dưới các hình thức chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành, văn phòng hoạt động, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự tại Việt Nam gửi tiền gửi có kỳ hạn để phục vụ hoạt động của các hình thức hiện diện tại Việt Nam của người không cư trú đó.

Còn người không cư trú là cá nhân có hiện diện tại Việt Nam gồm người nước ngoài cư trú tại Việt Nam với thời hạn dưới 12 tháng; người nước ngoài học tập, chữa bệnh, du lịch hoặc làm việc cho văn phòng đại diện, văn phòng điều hành, văn phòng hoạt động, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam không kể thời hạn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định cho phép người nước ngoài gửi tiết kiệm bằng VND và ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo hạn chế các dòng vốn nóng, đầu cơ trên thị trường tiện tệ.

Điều này cũng nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng là người không cư trú có hiện diện tại Việt Nam.

Để gửi tiết kiệm có kỳ hạn hưởng lãi suất, khách hàng là người nước ngoài không cư trú chỉ được sử dụng tiền VND, ngoại tệ trên tài khoản thanh toán VND, tài khoản thanh toán ngoại tệ của mình.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định này nhằm đảm bảo phù hợp với chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và mục tiêu quản lý ngoại hối, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo Tuổi Trẻ