VCCI đề xuất lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – ông Vũ Tiến Lộc đề xuất thành lập tổ công tác của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo ông Lộc, dịch bệnh đang khiến các chuỗi giá trị bị đứt gãy, sự suy giảm sức khỏe của DN, nền kinh tế còn diễn biến phức tạp, khó lường và sẽ kéo dài, sản xuất kinh doanh đình đốn, người lao động phải nghỉ việc do thiếu việc làm… Do vậy, tổ công tác sẽ tham mưu cho Thủ tướng các giải pháp và đôn đốc kiểm tra, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ DN, khoản nợ, giãn nợ, tăng hạn mức cho vay… Rà xét giải quyết sớm các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huy động mọi nguồn vốn xã hội vào sản xuất kinh doanh.

Nguồn: khoahocdoisong.vn

https://khoahocdoisong.vn/vcci-de-xuat-lap-to-cong-tac-ho-tro-doanh-nghiep-137288.html