Trích Quỹ Bình ổn mức cao, giữ nguyên giá bán xăng, dầu

Để hạn chế tăng giá, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp, Liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định tăng mức chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với các mặt hàng xăng, dầu để giữ nguyên giá hiện hành.

Giá xăng được giữ nguyên như mức hiện hành. Ảnh minh hoạ.

Như vậy, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 14.258 đồng/lít. Xăng RON95-III có mức giá không cao hơn 14.973 đồng/lít.

Mặt hàng dầu diesel 0.05S giá bán tối đa 12.114 đồng/lít; dầu hỏa giá bán tối đa 10.038 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 10.903 đồng/kg.

Mức chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu được tăng lên. Cụ thể, xăng E5RON92 từ mức 900 đồng/lít lên mức 961 đồng/lít, chi quỹ BOG đối với các loại dầu (kỳ trước không chi) dầu diesel ở mức 167 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 88 đồng/lít, dầu mazut ở mức 254 đồng/lít để giữ ổn định giá các loại xăng dầu so với giá hiện hành.

Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 50 đồng/lít), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (bằng kỳ trước), dầu diesel ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước là 600 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (bằng kỳ trước) và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg (bằng kỳ trước).

Được biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13/7/2020 tăng nhẹ. Cụ thể: xăng RON95 giá 46,679 USD/thùng (giảm 0,161 USD/thùng, tương đương giảm 0,34% so với kỳ trước); 49,237 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,622 USD/thùng, tương đương tăng 3,41% so với kỳ trước); 42,670 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,585 USD/thùng, tương đương tăng 1,39% so với kỳ trước); 244,481 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 10,88 USD/tấn, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước).

Nguồn : /baochinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Trich-Quy-Binh-on-muc-cao-giu-nguyen-gia-ban-xang-dau/400655.vgp