TPHCM tạo động lực phát triển cho DN công nghiệp hỗ trợ

TPHCM đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) thông qua chương trình kích cầu đầu tư nhằm tạo điều kiện cho DN đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Nhiều DN TPHCM tham gia triển lãm chuyên ngành công nghiệp trên địa bàn.

Tại TPHCM, Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ được Sở Công Thương Thành phố giao là đầu mối tổ chức các hoạt động kết nối giữa DN công nghiệp hỗ trợ (CNHT) với các tổ chức, đối tác.

Bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TPHCM cho biết từ năm 2018 đến nay, Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối giữa DN CNHT với các DN sản xuất công nghiệp đầu-cuối và DN FDI trên địa bàn.

Sau hoạt động kết nối, Trung tâm đã hỗ trợ các DN CNHT Việt Nam quảng bá, giới thiệu năng lực cung ứng, hỗ trợ DN cải tiến sản xuất tại đơn vị, nhà máy thông qua dự án phát triển DN bền vững (Score); cử chuyên gia trực tiếp giúp các DN áp dụng chương trình cải tiến theo nguyên tắc 5S-Kaizen (Sàng lọc-Sắp xếp-Sạch sẽ-Săn sóc-Sẵn sàng) của Nhật Bản.

Bên cạnh dự án Socre, các DN CNHT của TPHCM cũng được hưởng lợi từ dự án của Bộ Công Thương như phối hợp với Tập đoàn Samsung trong hỗ trợ đào tạo tư vấn viên nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong giai đoạn 2018-2020.

Theo Sở Công Thương TPHCM, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 5 tháng đầu năm 2019, ước tăng 6,64%, là mức tăng lũy kế cao nhất từ đầu năm đến nay. Sản xuất công nghiệp tháng sau tăng cao hơn tháng trước cho thấy các DN vẫn giữ được sản xuất ổn định; việc tăng giá điện, giá xăng thời gian qua có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nhưng chưa tác động đến mức DN phải điều chỉnh giảm quy mô sản xuất. Kết quả này cho thấy chính sách hỗ trợ DN trên địa bàn TPHCM nói riêng đã có hiệu quả thiết thực.

Lê An

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/TPHCM-tao-dong-luc-phat-trien-cho-DN-cong-nghiep-ho-tro/368903.vgp