TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để phòng dịch Covid- 19

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận – huyện khẩn trương thực hiện các biện pháp tăng cường cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và bưu chính công ích để phòng dịch Covid- 19.

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra, hạn chế việc cá nhân, tổ chức tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan để yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận – huyện khẩn trương thực hiện các biện pháp tăng cường cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và bưu chính công ích.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các quận huyện tăng cường công tác tuyên truyền thông qua sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, kênh giao tiếp trên mạng (internet), mạng xã hội tại Việt Nam, hình thức trực tuyến để hưởng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công của thành phố và các Trang dịch vụ công trực tuyến sở, ban, ngành, UBND quận, huyện.

Bố trí nhân sự trực hướng dẫn, trao đổi qua hộp thu điện tử (email), tin nhắn, điện thoại, đường dây nóng đảm bảo trả lời các phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, bảo đảm: Việc giải quyết hồ sơ được đúng hạn; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ, từ chối tiếp nhận hồ sơ, thực hiện Thư xin lỗ khi hồ sơ trễ hạn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Phát hiện và kịp thời xử lý đối với các trường hợp hồ sơ bị trễ hạn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Phối hợp với Bưu điện thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến cá nhân, tổ chức về chính sách ưu đãi cước dịch vụ bưu chính công ích trong mùa dịch bệnh Covid-19…

Nguồn: baodansinh.vn

http://baodansinh.vn/tp-ho-chi-minh-tang-cuong-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-de-phong-dich-covid-19-20200324235503857.htm