Thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng vẫn giữ được sự ổn định

Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết trong 3 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu ước đạt khoảng 23,08 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chỉ tính riêng trong tháng 3/2019, ước sản phẩm tiêu thụ cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu đạt khoảng 9,45 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước trong tháng 3/2019 ước đạt khoảng 6,05 triệu tấn, tăng 7% so với tháng 3/2018. Riêng Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) tiêu thụ tháng 3/2019 ước đạt khoảng 2,7 triệu tấn.

Lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2019 sản lượng sản phẩm xi măng được tiêu thụ tại thị trường trong nước đạt khoảng 14,50 triệu tấn so với kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước của cả năm từ 66-67 triệu tấn.

Tại thị trường xuất khẩu, sản lượng xuất khẩu sản phẩm xi măng trong tháng 3/2019 ước đạt khoảng 3,4 triệu tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu trong cả 3 tháng đầu năm ước đạt khoảng 8,58 triệu tấn, vẫn giữ được sự tăng trưởng ổn định tương đương so với cùng kỳ năm 2018.

Về giá cả, giá bán xi măng trong tháng 3/2019 và trong cả 3 tháng đầu năm 2019 không có biến động nhiều so với cùng kỳ năm 2018.

Những số liệu về sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu cho thấy thị trường này vẫn giữ được sự ổn định và với sự ổn định này thì mục tiêu kế hoạch tiêu thụ từ 96-98 triệu tấn sản phẩm của cả năm 2019 là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Theo baochinhphu.vn