San Francisco: Gia đình thu nhập 138,000 USD được mua nhà giá rẻ

Ở San Francisco, Californi một gia đình có ít nhất hai người và với số tiền kiếm được tổng cộng là $138,000 mỗi năm có thể sẽ được vào chương trình mua nhà giá rẻ của thành phố này, theo kết quả một cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố hôm Thứ Ba.

Theo chính sách trước kia của thành phố San Francisco, được cập nhật lần sau cùng vào năm 2002, chỉ có những gia đình có lợi tức khoảng 55% số thu nhập trung bình của các gia đình sống tại đây, hoặc ít hơn, mới được vào chương trình này, theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle.

sanfran

Nhà ở San Francisco

Với đề nghị mới, các gia đình gồm ít nhất hai người, với số lợi tức chung vào khoảng 150% lợi tức trung bình của các gia đình tại San Francisco nay có thể vào chương trình nhà giá rẻ này.

Theo Văn Phòng Gia Cư và Phát Triển Cộng Đồng San Francisco thì điều này có nghĩa là số lợi tức đó phải dưới $138,400.

Điều này hiện vẫn còn chờ sự duyệt xét và chấp thuận một lần nữa của Hội Đồng Thành Phố San Francisco vào cuộc họp tới để có hiệu lực.

Tuy nhiên, sự thay đổi này không áp dụng cho những người đi thuê các căn chung cư ở nơi đây.

Theo các hướng dẫn hiện nay về nhà ở, cư dân San Francisco có lợi tức ít hơn 90% mức lợi tức trung bình, vào khoảng $83,050 cho gia đình gồm hai người, hoặc thấp hơn nếu là một người, có thể được vào chương trình thuê nhà dành cho người “có lợi tức vừa phải”.

Để có thể vào chương trình thuê nhà giá phải chăng cho giới có “lợi tức trung bình”, mức lợi tức của họ có thể lên tới $105,000. Cho giới có “lợi tức thấp”, số thu nhập cho gia đình hai người phải bằng hoặc ít hơn $63,000.

NV