OCB chia cổ tức 10%

OCB chia cổ tức 10%
Đây là một trong 2 ngân hàng thương mại tại TP HCM có mức chia cổ tức cao nhất vừa được cổ đông thông qua.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2017. Mức chia cổ tức 10% là một trong nhiều nội dung được cổ đông nhất trí thông qua.

Theo đánh giá của đại diện Ngân hàng Nhà nước, OCB là một trong 2 ngân hàng thương mại tại TP HCM có mức chia cổ tức cao nhất. Tỷ lệ cổ tức bình quân được các ngân hàng thực hiện ở mức 5%.

polyad

Ngân hàng OCB vừa tổ chức họp đại hội cổ đông.

Một số nội dung được cổ đông thông qua gồm: tờ trình về phương án chia cổ tức, tăng vốn điều lệ, thành lập hoặc mua lại công ty tài chính, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát một số vấn đề thuộc thẩm quyền…

Từ nay đến năm 2020, OCB đặt mục tiêu quy mô tăng trung bình 30-40% một năm. Riêng năm nay, OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 780 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận ròng trên vốn (ROE) và hệ sống lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) lần lượt là 14,4% và 0,8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 33% lên hơn 85.000 tỷ đồng; tổng dư nợ thị trường 1 tăng 14% lên hơn 44.200 tỷ đồng. Tổng huy động tăng 34% lên 77.500 tỷ đồng, trong đó huy động thị trường 1 hơn 66.500 ngàn tỷ đồng (tăng 44%).

Kết thúc năm tài chính 2016, tổng tài sản của OCB tăng trưởng 29%, đạt hơn 63.000 tỷ đồng; tổng dư nợ tăng 35% tương đương hơn 39.600 tỷ đồng; tổng huy động là 46.000 tỷ đồng, tăng 51%; tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1,51%; Lợi nhuận trước thuế đạt 484 tỷ đồng; chỉ số ROE là 9,8%.

polyad

Nhiều nội dung được cổ đông thông qua, trong đó có mức chia cổ tức năm 2016 là 10%.

Ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch hội đồng quản trị OCB cho rằng, với những hoạch định chiến lược phát triển rõ ràng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nền tảng cơ sở và quyết tâm của Ban điều hành, cán bộ nhân viên, sự ủng hộ của cổ đông, đối tác… OCB sẽ tiếp tục duy trì vị thế trong top 10 ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

Ngân hàng Phương Đông thành lập từ ngày 10/6/1996. OCB là một trong 8 ngân hàng được công nhận “Thương hiệu mạnh Việt Nam”, vào top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500), top 50 doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. Đây cũng là ngân hàng duy nhất nhận giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc – Excellent Brand” liên tục qua các năm 2014-2015.

OCB đang trong quá trình thực hiện mục tiêu lọt top ngân hàng tốt nhất Việt Nam từ nay đến 2020.

Thanh Thư

vnexpress.net