Nghị sĩ trẻ AIPA tham gia vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN

Chiều 8/9, trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đồng AIPA 41 đã diễn ra Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA với chủ đề “Sự tham gia của nghị sĩ trẻ AIPA vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng khẳng định, các nghị sĩ trẻ đại diện cho gần 220 triệu thanh niên tương đương với 1/3 dân số của ASEAN là những trí thức trẻ đầy nhiệt huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển tải ý chí, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trẻ, đóng góp tích cực vào hoạt động của AIPA và các nghị viện thành viên AIPA.

Nghị sĩ trẻ AIPA tham gia vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA với chủ đề “Sự tham gia của nghị sĩ trẻ AIPA vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”.

Các Nghị sĩ trẻ AIPA cũng là nhân tố quan trọng kết nối và thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào công cuộc xây dựng, phát triển Cộng đồng ASEAN trong hiện tại và tương lai, triển khai các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 thông qua các chương trình hành động thanh niên ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo. Với sự quyết tâm của nước chủ nhà Việt Nam và sự ủng hộ, đồng thuận của các nghị viện thành viên, đây là lần đầu tiên một diễn đàn dành cho các nghị sĩ trẻ được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA với sự tham dự của các nghị sĩ đại diện cho các nghị viện thành viên AIPA và khách mời.

Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết, đối với hợp tác nghị viện và liên nghị viện, số lượng nghị sĩ trẻ có xu hướng tăng tại các nghị viện thành viên AIPA, các nghị sĩ trẻ ngày càng tham gia đóng góp tích cực vào hoạt động của mỗi nghị viện thành viên AIPA và AIPA nói chung. Vì vậy, tạo môi trường để các nghị sĩ trẻ AIPA giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các nhà lập pháp trẻ là hết sức ý nghĩa và cần thiết.

trẻ AIPA đã tập trung thảo luận về: Nghị sĩ trẻ AIPA tham gia vào quá trình xây dựng chính sách phát triển và trao quyền cho thanh niên tại mỗi nước; Nghị sĩ trẻ AIPA vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch Covid-19. Đại diện các Đoàn đại biểu đặc biệt hoan nghênh sáng kiến của Quốc hội Việt Nam về việc thành lập cơ chế Hội nghị Nghị sĩ trẻ, khẳng định đây là sáng kiến vô cùng kịp thời và phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi thanh niên và giới trẻ đang là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Các đại biểu cũng tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về Sự tham gia của Nghị sĩ trẻ AIPA vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Nghị quyết khẳng định sự ủng hộ việc thực hiện Chương trình Hành động Thanh niên ASEAN 2016 – 2020 và các kế hoạch hành động khác có liên quan trong các năm tiếp theo nhằm thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của giới trẻ vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; cam kết tăng cường sự tham gia của nghị sĩ trẻ vào các hoạt động của các Nghị viện thành viên AIPA đồng thời lồng ghép những mối quan tâm chung của giới trẻ trong chương trình nghị sự của AIPA.

Nghị quyết hoan nghênh sáng kiến thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA được tổ chức trong khuôn khổ các kỳ Đại hội đồng AIPA. Đặc biệt, Nghị quyết khẳng định sự ủng hộ việc thành lập một Ủy ban đặc biệt gồm Ban Thư ký quốc gia các Nghị viện thành viên AIPA kết hợp với Ban Thư ký AIPA soạn thảo Quy trình thủ tục của Hội nghị sẽ được xem xét thông qua trong kỳ Đại hội đồng AIPA năm sau.

Nguồn: baodansinh.vn

https://baodansinh.vn/nghi-si-tre-aipa-tham-gia-vao-tien-trinh-xay-dung-cong-dong-asean-20200908211010257.htm