Muốn khỏe, muốn đẹp, hãy chạy…

Lễ hay không nghỉ lễ, đều đặn đi bộ hoặc chạy bộ như Trân Đỗ này.

Ms. Trân Đỗ. Ảnh: Xuân Hùng Võ
Ms. Trân Đỗ. Ảnh: Xuân Hùng Võ

Muốn khoẻ, hãy chạy…

Muốn đẹp, hãy chạy…

Muốn thông minh, hãy chạy!

Danh ngôn nói vậy chứ không phải ai nghĩ ra đâu.

Giày chạy vẫn đỉnh là Nike. Ảnh: Moon Sis 

Nắng cũng chạy mà mát hơn càng đừng bỏ chạy nhé!

Mỗi ngày!

 

http://www.phunungaynay.vn/thoi-trang/muon-khoe-muon-dep-hay-chay.html