Học phương pháp quản lý tài chính sau đây của triệu phú T.Harv Eker

Phương pháp quản lý tài chính sau đây của triệu phú T.Harv Eker sẽ giúp bạn có cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả nhất thế giới:
Người nghèo: Tiết kiệm = Thu nhập – Chi phí
Người giàu: Chi phí = Thu nhập – Tiết kiệm
Hãy cộng tất cả thu nhập của bạn (lương cứng, lợi tức kinh doanh, làm thêm, được cho…) và phân bổ vào 6 “Lọ” (Bạn có thể dùng heo đất, tài khoản ATM, nhưng tốt hơn nên dùng những hũ nhựa trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong và dán nhãn lên). Vậy 6 lọ đó là gì?

Nguồn: Topica Native