Dùng Wi-Fi miễn phí nhớ kĩ những điều này để tránh rước hoạ vào thân

Wi-Fi miễn phí dù tiện dụng song lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về rò rỉ thông tin và bảo mật.