Dự trữ 11.000 tỷ đồng hàng hóa cho các nhu cầu cấp bách

Chiều nay, 31/10/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 – 2025 theo hình thức trực tuyến. Theo thông tin tại Hội nghị, dự kiến đến hết năm 2020, quy mô dự trữ quốc gia đạt khoảng 11.000 tỷ đồng,  đáp ứng kịp thời yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị. – Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Hơn 700 đại biểu và cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 7 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tham dự đại hội tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo, tổ chức phát động 5 phong trào thi đua thường xuyên trong toàn ngành và nhiều phong trào thi đua chuyên đề, nước rút. Hưởng ứng lời phát động của Bộ, các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính đã phát động hơn 500 phong trào thi đua; đặc biệt, đối với hệ thống Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ quốc gia… các phong trào thi đua đã được triển khai đến tận cấp cơ sở với các nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, điều hành tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo hiệu quả.

Kết quả thu NSNN bình quân tăng khoảng 10,5%/năm; quy mô thu NSNN 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020) ước gấp 1,63 lần so với giai đoạn 2011 – 2015; cơ cấu chi NSNN chuyển dịch bám sát chủ trương, định hướng tái cơ cấu nền kinh tế, tăng chi con người, chi phát triển lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, an sinh xã hội; bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2016 – 2019 giảm mạnh, bình quân 3,5% GDP (giai đoạn 2011 – 2015 là 5,4%); nợ công và nợ Chính phủ giảm…

Các đại biểu dự Hội nghị – Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cùng với đó, đã  ưu tiến bố trí nguồn lực để tăng cường tiềm lực dự trữ quốc gia. Trong giai đoạn 2016-2020, NSNN bố trí bình quân trên 2.200 tỷ đồng/năm để tăng mua hàng dự trữ quốc gia. Dự kiến đến hết năm 2020, quy mô dự trữ quốc gia đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2010 và 1,23 lần so với năm 2015.

Việc tăng dần quy mô hàng hóa dự trữ quốc gia qua hằng năm góp phần tạo lập nguồn lực vật chất để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động điều hành, xuất cấp đáp ứng kịp thời yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng chống, khắc phụ hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh,  phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ chính trị khác.

Tính đến hết tháng 12/2019, quy mô thị trường vốn đã đạt khoảng 112% GDP. Thị trường chứng khoán có vai trò nòng cốt chiếm khoảng 65% quy mô thị trường vốn.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. – Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Từ năm 2016 đến nay đã thực hiện rà soát cắt giảm 296 TTHC và sửa đổi, đơn giản hóa 1.138 TTHC. Tính đến tháng 6/2020 tổng số TTHC thuộc lĩnh vực tài chính còn lại 949/1.045.

Hệ thống khai thuế  điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc, số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ là 99,9%.

Theo Bộ Tài chính, những thành tích đạt được trong giai đoạn 5 năm vừa qua là “những bông hoa đẹp” trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính, góp phần viết tiếp những trang sử mới , tô thắm thêm truyền thống của ngành.

Tại Đại hội này, ngành tài chính đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về Đại hội này.

Nguồn: baochinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Du-tru-11000-ty-dong-hang-hoa-cho-cac-nhu-cau-cap-bach/412616.vgp