Doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 tiếp tục được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, cuối tháng 7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

 

Căn cứ của đề xuất này là chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 14/7/2020, cụ thể: Giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng đối với đơn vị và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trước mắt đến hết tháng 12/2020.

Theo dự thảo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì tiếp tục được tạm dừng đóng vào 2 quỹ này đến hết tháng 12/2020.

Doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 tiếp tục được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, nay mới đảm bảo đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ nói trên của BHXH Việt Nam đã ban hành. Tuy nhiên, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào 2 quỹ trên, doanh nghiệp không bị tính lãi xuất.

Tại công văn trả lời tuần đầu tháng 8/2020, ngoài việc đồng ý với đề xuất, Bộ LĐ-TB&XH cũng lưu ý Bảo hiểm xã hội Việt Nam việc sử dụng từ “người sử dụng lao động” thay cho “doanh nghiệp”, nhằm tránh thu hẹp đối tượng, phạm vi được áp dụng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Nguồn: baodansinh.vn

http://baodansinh.vn/doanh-nghiep-gap-kho-khan-do-covid-19-tiep-tuc-duoc-tam-dung-dong-bao-hiem-xa-hoi-20200810082840564.htm