Califonia: Sẽ có nhiều lớp song ngữ từ lớp 1-12

Nền giáo dục song ngữ đang ngày càng được quan tâm tại tiểu bang California. Nhiều gia đình đang mong muốn con của họ sẽ vào học các lớp song ngữ.

Đó là lý do có 73.5% cử tri ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tháng 11/2016 để thông qua đề luật Proposition 58, để tiểu bang California tạo thêm cơ hội cho giáo dục song ngữ.

Tuy nhiên, thực tế là: các trường công lập California thiếu giáo viên song ngữ.

tieng_viet

Bản nghiên cứu của Californians Together nói rằng nhiều học khu California thiếu giáo viên song ngữ, và sẽ ngày càng thiếu trầm trọng.\

Có 86% trong 111 học khu thăm dò cho cuộc nghiên cứu nói rằng họ nói là sẽ thiếu trầm trọng ngay cả khi cho mở thêm chương trình song ngữ. Bất kể như thế, không có nhiều học khu chính thức ra kế hoạch giải quyết nạn thiếu giáo viên song ngữ.

Tiểu bang suy tính giải quyết bằng cách ban đầu sẽ nhắm vào các giáo viên nói song ngữ nhưng hiện đang dạy các lớp duy nhất nói tiếng Anh, để trang bị, huấn luyện để các giáo viên này sẽ dạy song ngữ.

Hiện thời California đang có gần 7,000 giáo viên nói song ngữ và có thể được huấn luyện để dạy các lớp song ngữ, nếu các học khu hỗ trợ việc phát triển này.

Đó sẽ là bước đầu, và sau đó là phải có hạ tầng đào tạo liên tục giáo viên song ngữ để cho học sinh sau này có trình độ song ngữ đối phó với xã hội toàn cầu hóa.

Tiểu bang bước đầu đã cấp 5 triệu đôla từ ngân sách để tài trợ các định chế đào tạo giáo viên song ngữ, để cấp chứng chỉ giảng dạy song ngữ cho các giáo viên dạy lớp duy tiếng Anh chuyển sang môi trường dạy song ngữ.

Tiểu bang sẽ hợp tác với các đại học để mở rộng chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ có khả năng dạy song ngữ.

Tiểu bang cũng sẽ tuyển mộ để đào tạo giáo viên song ngữ từ hơn 126,000 học sinh đã xong trung học ở các trường có chứng nhận song ngữ tiểu bang và hiện đang học ở các đại học.

Song ngữ tương lai sẽ dạy từ bậc mẫu giáo cho tới lớp 12.

VB