Bộ Y tế triển khai ứng dụng Golden Health trên các thiết bị điện tử thông minh

Ngày 6/6/2019 tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ Về việc phối hợp xây dựng và triển khai thí điểm kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua ứng dụng Golden Health trên các thiết bị điện tử thông minh giữa Bộ Y tế và Công ty Cổ phần 4.0. PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và chứng kiến Lễ Ký kết.

Tham dự Lễ Ký kết có Ông Bùi Văn Thức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 4.0; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Bộ Y tế; Công ty Cổ phần 4.0.

Lế Ký kết phối hợp xây dựng và triển khai thí điểm kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua ứng dụng Golden Health trên các thiết bị điện tử thông minh giữa Bộ Y tế và Công ty Cổ phần  4.0

Phát biểu tại Lế Ký kết, TS.BS.Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết: Tổng đài dường dây nóng của Ngành Y tế được triển khai năm 2013, việc xây dựng Tổng đài tự động thống nhất đường dây nóng cho Ngành Y tế trên toàn quốc nhằm đảm bảo các tính năng chuyển cuộc gọi phản ánh của bệnh nhân/người nhà bệnh nhân đến trực tiếp lãnh đạo các bệnh viện, Sở Y tế và Bộ Y tế, đồng thời đảm bảo theo dõi luồng tiếp nhận, chuyển tiếp, xử lý phản ánh của bệnh nhân/người nhà bệnh nhân tại mọi thời điểm. Bên cạnh đó, tổng đài tổng đài đường dây nóng còn có tính năng xuất báo cáo ghi âm, kiểm soát và lưu trữ 100% cuộc gọi trên hệ thống Tổng đài và đảm bảo hệ thống vận hành bảo mật, hoạt động 24h/7.

Hiện nay có hàng chục cuộc gọi mỗi ngày đến đường dây nóng của Ngành Y tế và đảm bảo trực 24/24. Khi có cuộc gọi đến, nhân viên tổng đài sẽ cung cấp các số điện thoại trực lãnh đạo Bệnh viện để người dân phản ánh trực tiếp. Nếu phản ánh của người dân chưa được xử lý thỏa đáng có thể phản ánh tiếp lên lãnh đạo Sở Y tế và Bộ Y tế.

Trường hợp khẩn như bệnh nhân đang chờ khám chữa thì người trực lãnh đạo Bộ sẽ gọi điện cho Giám đốc bệnh viện yêu cầu giải quyết ngay; Trường hợp thông tin không khẩn cấp (phản ánh tinh thần thái độ phục vụ, hỏi về chế độ, chính sách …) Bộ Y tế sẽ gửi công văn các đơn vị liên quan, yêu cầu báo cáo.

TS.BS.Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng phát biểu tại Lễ Ký

TS.BS.Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ cũng cho biết thêm: việc phối hợp xây dựng và triển khai thí điểm kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua ứng dụng Golden Health trên các thiết bị điện tử thông minh giữa Bộ Y tế và Công ty Cổ phần 4.0 cũng là một trong những dự án đường dây nóng Ngành Y tế đang được triển khai miễn phí do Công ty Cổ phần 4.0 tài trợ.

Theo đó, nội dung biên bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế và Công ty Cổ phần 4.0 cụ thể như sau:  Xây dựng ứng dụng Golden Health trên các thiết bị điện tử thông minh để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Xây dựng phần mềm tích hợp chung quản lý thông tin phản ánh của người dân qua Tổng đài trực đường dây nóng Ngành Y tế (1900-9095) và qua ứng dụng Golden Health; Tổ chức thí điểm triển khai tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua ứng dụng Golden Health trên các thiết bị điện tử thông minh…/.

 

Nguồn: http://moh.gov.vn/web/guest/tin-noi-bat/-/asset_publisher/hwUjUacn23Hf/content/bo-y-te-trien-khai-ung-dung-golden-health-tren-cac-thiet-bi-ien-tu-thong-minh