Bộ Công Thương triển khai các hoạt động nâng cao năng lực phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1347/QĐ-BCT ngày 19/5/2020 triển khai một số hoạt động của Bộ Công Thương nhằm nâng cao năng lực phòng vệ thương mại (PVTM) cho các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ra quyết định triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực PVTM cho các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới.

bo cong thuong trien khai cac hoat dong nang cao nang luc phong ve thuong mai
4 nhóm nội dung hoạt động trọng tâm về PVTM sẽ được Bộ Công Thương tích cực triển khai nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ triển khai 4 nhóm hoạt động trọng tâm sau:

Một là, đào tạo về PVTM cho các ngành sản xuất trong nước, thông qua việc tổ chức các hội thảo, chương trình đào tạo về sử dụng các biện pháp PVTM cho các hiệp hội, doanh nghiệp, thành viên ngành hàng; các khóa đào tạo về chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam; Phổ biến, hướng dẫn sử dụng Hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá và nhận biết nguy cơ bị điều tra PVTM nước ngoài; tổ chức các khóa đào tạo về PVTM cho các Sở, ngành, địa phương nhằm nâng cao khả năng phối hợp để xử lý các vụ kiện PVTM, bảo vệ sản xuất trong nước; đồng thời tổ chức chương trình tập huấn về PVTM cho nhóm truyền thông của Bộ Công Thương…

Hai là, cung cấp thông tin về PVTM cho các hiệp hội, ngành sản xuất trong nước. Trong đó, tập trung soạn thảo, phổ biển cẩm nang hướng dẫn, các doanh nghiệp sử dụng, ứng phó với các biện pháp PVTM trong một số ngành như: thép, đồ gỗ, thủy sản, hóa chất, dệt may, công nghiệp phụ trợ; xây dựng chuyên mục về PVTM cho các ngành sản xuất trên Báo Công Thương, tạp chí Công Thương điện tử; triển khai bản tin về PVTM và cảnh báo sớm; xây dựng cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin, kết quả về cảnh báo sớm trong lĩnh vực PVTM cho các ngành sản xuất; khảo sát, đánh giá về hiểu biết, năng lực khởi kiện, năng lực kháng kiện PVTM của các ngành công nghiệp ưu tiên.

Ba là, hoàn thiện thể chế về PVTM. Theo đó, sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Đề án Nâng cao năng lực và hiệu quả của công tác PVTM trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới; Đề án Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong xử lý vụ việc PVTM; ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện cam kết về PVTM trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Bốn là, tăng cường công tác thực thi các quy định về PVTM. Bao gồm, nghiên cứu lồng ghép nội dung PVTM trong các chiến lược, kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp ưu tiên; tiếp tục triển khai Quyết định 824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ; tăng cường tham gia, bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trong các vụ việc điều tra PVTM của các nước; nghiên cứu, xây dựng các chính sách, phương án đấu tranh, trả đũa các nước khác (nếu cần thiết) trong trường hợp các nước áp dụng biện pháp PVTM với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; theo dõi diễn biến các vụ điều tra PVTM trong khuôn khổ WTO

Theo Quyết định số 1347/QĐ-BCT, kinh phí thực hiện các hoạt động được trích từ ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Công Thương và các nguồn kinh phí khác.

Quyết định 1347/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 19/5/2020.

Nguồn: congthuong.vn

https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-trien-khai-cac-hoat-dong-nang-cao-nang-luc-phong-ve-thuong-mai-137657.html