Bang Oregon: Dân gốc Á tăng 26%

Dân số gốc Á châu tại tiểu bang Oregon đã vượt qua dân số gốc Latino như là nhóm dân số tăng nhanh nhất, theo các thống kê mới.

Kể từ thống kê 2010, dân số gốc Á châu tăng 26%, theo ước tính tới dân số 2016 và với ước tính về gia cư.

Dân số gốc Á châu bây giờ chiếm 6% tổng dân số Oregon, tăng từ 5% trong năm 2010.

Oregon

Capital City of Oregon, Hoa Kỳ

Dân số gốc Latino tại Oregon cũng tăng nhiều kể từ 2010, nhưng chậm hơn trong các năm đầu hiên niên kỷ 2000s, và chậm hơn dân gốc Á châu trong các năm gần đây.

Dân số tiểu bang Oregon tăng khoảng 255,000 cư dân kể từ 2010.

Trong khi dân da trắng chiếm khoảng 88% tổng dân số tiểu bang, họ chỉ chiếm 67% trong mức tăng dân số.

Khi tính về sức tăng dân số ở Oregon, dân gốc Á châu chiếm 19% sức tăng của tiểu bang, còn người gốc Latino chiếm 28% (trong sức tăng dân số).

Giáo sư Charles Rynerson tại Portland State University’s Population Research Center nói rằng sức tăng dân số ở Oregon phù hợp với đà tăng dân số toàn quốc Hoa Kỳ. Trong 6 năm qua, dân số gốc Á châu tại Mỹ tăng 20%.

Nguồn lớn nhất tăng dân gốc Á châu là, dân gốc Á từ California dọn sang Oregon để tìm việc làm. Tiểu bang California có 17% là dân gốc Á châu.

Một động cơ làm tăng dân số gốc Á châu ại Oregon là đoàn tụ gia đình.

VB