7 thủ khoa gốc Việt Học Khu Garden Grove năm 2017

Trong số 3,464 học sinh tốt nghiệp tại 8 trường trung học của Học Khu Garden Grove niên khóa 2016-2017, có 10 thủ khoa, trong đó, 7 thủ khoa là gốc Việt.

Thủ khoa (Valedicrtorian) tại mỗi trường là học sinh có điểm trung bình cao nhất và thường được chọn đọc diễn văn ra trường tại các buổi lễ ra trường.

Hầu hết các em trong danh sách này đều chọn vào các đại học hàng đầu của hệ thống University of California như UC Berkley, UCLA, UCSD, UCI,…

thu-khoa

Năm nay, học khu Garden Grove có hơn 3,400 em học sinh tốt nghiệp lớp 12. (Hình: Garden Grove Unified School District)

Học Khu Garden Grove (Garden Grove Unified School District) bao gồm toàn bộ thành phố Garden Grove, và một phần các thành phố Westminster, Fountain Valley, Santa Ana, Anaheim, Stanton…. Đây là một trong những học khu lớn nhất của Orange County, miền Nam California, nơi có đông đảo người Việt sinh sống.

Tám trường trung học này gồm: Bolsa Grande High School, La Quinta High School, Los Amigos High School, Pacifica High School, Rancho Alamitos, Santiago High School, Garden Grove High School và Hare High School.

Lễ tốt nghiệp của các trường trung học Học Khu Garden Grove năm nay sẽ diễn ra vào ngày 19 Tháng Sáu, 2017.

1. Alex Nguyễn (Bolsa Grande High School)

2. Kaycee Phạm (Bolsa Grande High School)

3. Caroline Nguyễn (La Quinta High School)

4. Kim Hoàng Nguyễn (Los Amigos High School)

5. Margaret Gallagher (Pacifica High School) 

6. Cynthia Vũ (Rancho Alamitos) 

7. Sarah Phùng (Santiago High School)

( Theo Báo Người Việt)