Việt Nam cần gấp rút đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ số trong lĩnh vực logistics nếu muốn trở thành “công xưởng mới của thế giới”.

Theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam cần gấp rút đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ

Read more